.

รายละเอียดกิจกรรมการท่องเที่ยว

Loading

เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณประเสริฐ ยุวกาฬกุล โดยเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสวน เพื่อเผยแพร่ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่คนในชุมชนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นตัวอย่าง เป็นการสร้างแรงบันดานใจและสร้างความมั่นคงในในอาชีพให้กับขคนในชุมชนโดยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำเกษตรรูปแบบต่าง ๆ รองรับคณะทัศนศึกษาจำนวนมากได้ โดยมีจุดเรียนรู้ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน ฐานน้ำหมักมีชีวิต ฐานข้าวอินทรีย์ ฐานตลาดเกษตรชุมชน และฐานเกษตรเพื่อพ่อเป็นต้น ปัจจุบันสวนแห่งนี้มีเกษตรกร และนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานตลอดทั้งปี

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

นายประเสริฐ ยุวกาฬกุล (ลุงเสริฐ)

โทร. 084-3188844

ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

084-3188844

เพจเฟสบุ๊ค

เวลาการเปิดให้บริการ

ที่อยู่

หมู่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมที่คุณอาจสนใจ
เมืองประจวบคีรีขันธ์
จุดชมวิวเขาตาม่องล่าย View point
บางสะพาน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสวน
บางสะพาน
เรียนรู้วิถีการทำนา
เมืองประจวบคีรีขันธ์
พิชิตเขาล้อมหมวก
หัวหิน
แอ๊ดเวนเจอร์
หัวหิน
ขี่ม้า