สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบางสะพาน
ธรรมชาติ
น้ำตกไทรคู่
เชิงศาสนา
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
เชิงศาสนา
วัดถ้ำคีรีวงศ์
ธรรมชาติ
สะพานไม้ไผ่ ชุมชนหมู่ที่ 5 และ 8 แม่รำพึง
ธรรมชาติ
วนอุทยานป่ากลางอ่าว
เชิงศาสนา
วัดเขาโบสถ์
ธรรมชาติ
หาดบ้านกรูด
ธรรมชาติ
เขาธงชัย
เชิงศาสนา
พระพุทธกิตติสิริชัย
เชิงศาสนา
วัดเขาถ้ำม้าร้อง
ธรรมชาติ
อ่าวบ่อทองหลาง
เชิงศาสนา
วัดทางสาย