สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมือง
ธรรมชาติ
หาดคลองวาฬ (Khlong Wan Beach)
ธรรมชาติ
อ่าวน้อย (Ao Noi)
ธรรมชาติ
เขาล้อมหมวก ( Khao Lom Muak)
นันทนาการ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
เชิงศาสนา
วัดเกาะหลัก
นันทนาการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
ธรรมชาติ
อ่าวมะนาว
ธรรมชาติ
อ่าวประจวบฯ
วัฒนธรรม ประเพณี
อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน 5
เชิงศาสนา
วัดคลองวาฬ
เชิงศาสนา
ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก
เชิงศาสนา
วัดธรรมิการาม
นันทนาการ
ด่านสิงขร
เชิงศาสนา
เขาช่องกระจก
วัฒนธรรม ประเพณี
ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์