ร้านอาหารอำเภอเมือง
อาหารไทย, อื่นๆ
ร้านอาหารทะเล เจ้ณี
กาแฟ เครื่องดื่ม, อื่นๆ
One & Only Café
อาหารไทย
ร้านเฉี่ยวโอชา สาขา 3
ตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน
เพลินสมุทร
ตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน
ร้านอาหารรับลม
ตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน
น้ำยาปู สู้ศึก
ตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน
ครัวชมวาฬ