ร้านอาหารอำเภอบางสะพาน
กาแฟ เครื่องดื่ม, อาหารไทย
บ้านจิบ ที่บ้านกรูด
ตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน
ล้านทะเล บางสะพาน
ตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน
ครัวชะเอม บางสะพาน
ตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน
บ่อทองหลางซีฟู๊ด
อาหารไทย
ไอทะเล บางสะพาน